příliv, -u m. (6. j. -u) 1. pravidelné stoupání mořské hladiny u pobřeží: doba p-u a odlivu; vlny mořského p-u; odplout s p-em 2. řidč. přitékání něj. tekutiny: nedostatečný p. krve do srdce; přen. p. tvůrčí vášně (Matějček) 3. přibývání, vzrůst způsobený stěhováním, příchodem, přinesením někam ap.: p. obyvatelstva z venkova (do měst); p. pracovníků do dolů; p. peněz do bank