smlouva (*smluva Pal., Pitt.), -y ž. (2. mn. smluv) závazná dohoda, úmluva několika lidí n. stran o nějaké věci, zprav. sepsaná: uzavřít, sjednat, podepsat, plnit, dodržovat smlouvu; přátelská, mírová, spojenecká s.; s. o neútočení, o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci; hospodářská, obchodní s.; pracovní, kolektivní s.; patronátní s.; nakladatelská s. mezi autorem a nakladatelstvím o vydání díla; Varšavská s.; mít s někým smlouvu; závazky vyplývající ze smlouvy; má smlouvu na pololetní výpověď (Ner.); vejít s někým ve smlouvu (Vanč.); zast. propustit učedníka ze smlouvy; sociol. společenská s. způsob, jak podle někt. teorií 18. stol. vznikla společnost (podle Rousseauova Le Contrat social); expr. zdrob. smlouvička, -y ž.