vše- první část složených slov spojující část druhou s významem zájm. všechen, a to 1. jako s jejím předmětem (vševěd kdo všechno ví; všelék lék na všechny choroby) 2. jako s její vlastností; (u příd. jmen vyznačujících něj. oblast n. kolektiv) celo- 2, pan- (všestranický týkající se veškeré, celé strany; všeafrický panafrický) 3. jako s její bližší okolností (všesrozumitelný obecně srozumitelný; všedobrý svrchovaně dobrý) Pozn. Skládání s vše- je velmi živé, proto se tyto složeniny zařaďují jen v přísném výběru. Příslušné tvaroslovné údaje se u těchto slov neuvádějí, existuje-li druhá část složeniny jako samostatné slovo