fixovati ned. i dok. (z fr.) 1. (co; ~) zachycovat, zachytit, upevňovat, upevnit (v něj. poloze); ustalovat, ustálit: f. představu v paměti; f. zrakové vjemy na obraze; f. pozornost na někoho upírat, upřít; – f. kurs měny; f. vyvolaný film ustalovat, ustálit (fot.); výtv. zajišťovat, zajistit kresbu fixativem proti setření; med., biol. provádět, provést fixaci 2. ned. (koho, 4. p.) upřeně pozorovat: f. někoho očima, vyzývavým pohledem ○ předp. za-