Regulární výrazy

Rozhraní k elektronické verzi SSJČ umožňuje zadat dotaz ve formě zjednodušeného reg. výrazu. Vyhledávání rozlišuje velká a malá písmena. V dotazu jsou rozpoznány tyto spec. konstrukce:
.* (tečka+hvězdička)
této konstrukci vyhoví na začátku, uprostřed či na konci hledaných slov libovolný řetězec libovolné délky (i prázdný);
[a1a2...]
posloupnost znaků uzavřená v hranatých závorkách - konstrukci vyhoví každý znak ze seznamu a1, a2, ...; hranaté závorky lze vložit přímo z české klávesnice pomocí klávesových zkratek Alt + 91 (levá hranatá závorka) a Alt + 93 (pravá hranatá závorka), čísla zapisujte na numerické klávesnici;
. (tečka)
namísto hledaných písmen lze zadat tečky (pro písmeno ch dvě tečky);
Například reg. výrazu
p[ae]s.*
vyhoví třeba následující slova:
pes, pas, pasta, peskovat, pasák
Naopak tato slova výrazu nevyhoví:
paes, pusa, spase