vlastnictví, s. 1. držení něčeho podle vlastnického práva; držba: v. půdy; vzdát se v.; postoupit někomu něco do v. (řidč. ve v.); práv., ekon. vztah mezi lidmi týkající se přisvojování si věcí, vlastnické vztahy: osobní v.; soukromé v.; socialistické v.; všelidové v.; skupinové v. 2. řidč. majetek, jmění: rozprodali stroje a statky, v. zbylé rozdělili (A. Mrš.)