úd (†oud), -u m. (6. j. -u) pohyblivá část (lidského) těla, zvl. ruce a nohy: natáhnout, protáhnout si všechny údy; cítit únavu v údech; po oudu lámán o. (Mácha); anat. pohlavní ú. pyj, penis; expr. zdrob. údeček (Kos.), údíček (Kronb.), -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách); †úd, †oud, -a m. (1. mn. -ové) člen, -a: ú. rodiny (Něm.); ú. cechu krejčovského (Konr.); činný o. Museum (Vocel)