úplavice, -e ž. 1. infekční onemocnění tlustého střeva provázené hlenovitými průjmy s krví; dyzentérie (med.): bacily ú.; epidemie ú.; med. ú. cukrová diabetes (mellitus), cukrovka 3; ú. močová onemocnění provázené nadměrným močením (polyurií) a následkem toho ustavičnou žízní, žíznivka 2. zast. ob. hanl. znehodnocená papírová dvoukoruna bývalého Rakouska-Uherska z konce 1. svět. války: mizerné rakouské ú. (Zápot.)