číslo, -a s. (2. mn. -sel) 1. přesné vyjádření urč. množství, počtu: sudá, lichá čísla; č. stránky, sedadla; telefonní č.; popisné (též staré) č. domu (zkr. č. p., čp.); orientační (též nové) č. domu; mat. základní aritmetický pojem: č. přirozené; č. celé (také nula); č. lomené; č. kladné, záporné; č. desetinné, neúplné, zaokrouhlené; č. racionální, iracionální; č. reálné, imaginární; č. komplexní; Ludolfovo č. 3,14159 (); veř. spr. jednací č. označení spisu podle jednacího postupu, spis sám; ekon. výrobní, směrné č.; polit. volební č. počet voličů na jeden mandát 2. výtisk, exemplář publikace vycházející periodicky: ranní č. novin; lednové č. časopisu 3. jedna část programu n. představení: hudební, baletní, estrádní č.; vrcholné č. programu; expr. to bylo č.! něco vynikajícího; hud. čísla (v opeře) samostatné celky (árie, recitativy), z nichž je složena starší opera 4. ob. samostatné, číslované stavení v obci, osadě; dům: vesnice měla 20 čísel; chodit od čísla k číslu, přen. žebrat 5. ob. centimetr (látky, stuhy ap.): koupit, ustřihnout 20 čísel 6. početní jednotka udávající velikost zboží, zvl. oděvního: č. bot, límce, rukavic; o číslo větší, menší 7. jaz. vlastnost ohebných slov, že tvary rozlišují vztah k jednotlivosti n. k množství: jednotné, množné, dvojné č. †8. měna: šest zlatých rakouského čísla; zdrob. číslíčko, číselko, čísélko, čísílko, -a s. (6. mn. -ách)