čítač, -e m. (živ.) zaměstnanec, který počítá, sčítá; počítač; čítač, -e m. (neživ.) přístroj, na kterém se počítá, počítací stroj