červánky, pomn. (*červánek, -nku) m. (6. mn. -ncích, -nkách) 1. červená zář vznikající ozářením mraků vycházejícím n. zapadajícím sluncem: ranní, večerní č.; na nebi plály, hořely, rděly se č.; přen. č. studu ruměnec 2. předzvěst, náznak, počátky: č. svobody; č. nové doby, socialismu; V č-cích kalicha (název knihy Václava Beneše Třebízského)