česnek, -u m. 1. jednoděložná rostlina pěstovaná u nás běžně pro svou cibuli: česnek kuchyňský (bot.) 2. bot. rod Allium: č. kuchyňský; č. ořešec; č. cibule; č. pór aj. 3. cibule česneku kuchyňského složená z několika menších cibulek, používaných jako pochutina ostré chuti: stroužek č-u; potřít č-em; topinky s č-em; skopová na č-u