čistota, -y ž. 1. vlastnost toho, co je bez špíny, bez skvrn (op. špína): č. těla, oděvu, bytu; naprostá č.; udržovat v č-ě; smysl pro č-u; vlajka č-y vyznamenání za vzorné udržování hygienických pravidel ve škole, v pionýrském táboře ap.; přen. č. jitra (R. Svob.) průzračnost, jasnost; č. půl zdraví (přísloví) čistota podstatně přispívá k zdraví 2. vlastnost toho, co je bez cizích příměsků, co je pravé, dokonalé; ryzost, čistost, neporušenost: č. zlata; jazyková, ideová č.; č. formy; č. strany; hud. č. tónu správná absolutní výška 3. mravní, duševní neporušenost; bezúhonnost, nevinnost: č. duše, srdce, citů; pohlavní č.