šestnáct (†šestnácte Jir.) čísl. zákl. označuje počet 16: chlapci je š. let; stojí to š. korun; šestnáctkrát čísl. nás. příslovečná; šestnáctý čísl. řad.: š-é století; š. rok; byl až š.; šestnácterý čísl. druh. (o jmenných tvarech v. desaterý) jsoucí v šestnácti různých druzích; (u jmen pomn., hromad., látkových a abstr. též ve význ. čísl. zákl.) šestnáct: š-é jídlo; š-y boty; zpodst. šestnáctero, -a s. řidč. šestnáct jednotlivin stejného druhu: š. obleků; šestnácteronásobný čísl. nás. řidč. šestnáctinásobný; přísl. -násobně; -násobek, -bku m. (6. mn. -bcích) šestnáctinásobek; šestnáctina, šestnáctinka, -y ž. v. t.; šestnáctka, -y ž. v. t.