šifrovati ned. i dok. 1. (~; co) psát, napsat v šifrách, převádět, převést do šifer (ve význ. 1): kódování a šifrování; š. depeši; š. záznamy 2. (co) podpisovat šifrou (ve význ. 2): š. odesílanou poštu; rukopis byl šifrován známou značkou ○ předp. od-, roz-, za-