žádost, -i ž. 1. (čeho; po čem) silná touha po něčem, silné přání něčeho: ž. pomsty žádostivost; ž. peněz; ž. po potravě; ž. jeho (hochova) byla státi se hudebníkem (Něm.) tužba 2. milostná, pohlavní touha: smyslná, tělesná ž.; vzbudit v někom ž. chtíč; ukojená ž.; hořel ž-í 3. přání, požadavek vyjádřené zprav. slovy: přednést, vznést ž.; splnit, vyslyšet něčí ž.; na všeobecnou ž.; na ž., k ž-i rodičů byl žák přeložen do jiné třídy požádání 4. písemnost, list, jímž se o něco žádá: ž. o byt, o podporu; ž. o místo; kolkovaná ž.; podat (si) ž.; zamítnout ž.; vyřídit ž. kladně; vyhovět ž-i; hodit ž. do koše, přen. zamítnout ji †5. přání jakožto projev přízně: ž. všeho dobrého vám, přátelé milí! (Pal.)