čtvrtletí, -í (†čtvrtléto, -a, Mach.) s. čtvrtina roku jako období: nájemné za první č. tj. za leden až březen; plnění plánu v 3. čtvrtletí; vysvědčení za druhé č. tj. druhé ze čtyř období školního roku; čtvrtletní (†čtvrtletý) příd. týkající se čtvrtletí, čtvrti roku: č. hlášení, vysvědčení za čtvrt roku; č. předplatné, splátka, výpověď na čtvrt roku; č. (zast. č-tá, Pal.) přestávka trvající čtvrt roku; přísl. čtvrtletně: přispívat č.; čtvrtletník, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) časopis vycházející jednou za čtvrt roku