Chicago [šikágo i čikágo], -a s. město v USA; chicagský příd.: ch-é jatky; naši ch-gští krajané