Keňa (dř. ps. Kenja, Kenia, Kenya), -ni ž. stát ve výchocní Africe; keňský (dř. ps. kenjský) příd.