Makedonie [-ny-] (zř. a zast. Macedonie), -e ž. 1. území na Balkánském poloostrově obývané (ve starověku) Makedony, dnes rozdělené mezi Jugoslávii, Bulharsko a Řecko a obývané slovanským obyvatelstvem 2. (jugoslávská M.) jedna se svazových republik Federativní lidové republiky Jugoslávie; Makedonec, -nce, Makedoňan, -a (1. mn. -é) m. (Makedonka, Makedoňanka, -y ž.) obyvatel Makedonie (zejm. jugoslávské); makedonský (zř. a zast. macedonský) příd.: m. původ