Mekka [Meka], -y ž. (3., 6. Mekce) 1. rodiště a prvotní působiště Mohamedovo, posvátné město muslimů; (dnes) hlavní město jedné části Saúdské Arábie: pouť do Mekky 2. kniž. významné středisko vůbec; významný cíl, k němuž někdo směřuje: Paříž, M. literátů na počátku tohoto století; mekský, mecký příd.: mekští, mečtí poutníci