Němec, -mce m. (Němka, -y ž., Němkyně v. t.) příslušník germánského národa obývajícího Německo: spolupráce s demokratickými Němci; není N. jako N. (Gottw.); mluvte s ním, když je N. těžko chápe; expr. zdrob. *Němeček, -čka m. (Hol.); Německo v. t.; německý v. t., Němce v. t.