Polák (6. mn. -cích) (†Polan, 1. mn. -é), -a m. (Polka, řidč. ob. Polačka, -y ž.) příslušník západoslovanského národa obývajícího Polsko; expr. zdrob. Poláček, -čka m. (mn. 1. -čkové, -čci, 6. -čcích); Polsko, -a s. (zast. a bás. Polska, -y ž.) stát ležící na severovýchod od ČSSR; polský příd.: p. národ; p-á kultura; P-á lidová republika; stará p-á šlechta; kuch. p-á omáčka sladká, tmavá, s přísadou hrozinek, perníku a mandlí; bot. modřín p.; pšenice p-á; přísl. polsky: mluvit p.