Rumun, -a m. (Rumunka, -y ž.) příslušník románského národa obývajícího Rumunsko, Rumunsko, -a s. stát v jihovýchodní Evropě, u Černého moře; rumunský příd.: r. jazyk; r-á literatura; Socialistická republika r-á i R-á socialistická republika; přísl. rumunsky: mluvit r.