Sparta, -y ž. 1. hl. město jednoho ze států ve starověkém Řecku (Lakonie); tento stát 2. název někt. organizací, zvl. sportovních: S. (ČKD) Praha; Sparťan v. t.; spartský v. t.