Venuše, -e ž. 1. (v řím. mytol.) bohyně lásky a krásy; (v řec. mytol.) Afrodita: krásná jako V.; anat. zast. pahorek V-in hrma 2. hvězd. jedna z oběžnic sluneční soustavy (druhá co do vzdálenosti od Slunce); venuše, -e ž. 1. archeol. předhistorická kultovní soška jako symbol ženství a plodnosti: Věstonická v. 2. expr. žena, zvl. krásná: na jednoho muže pět v-í (se) přitlačí (Hol.)