Zulu, -ua (1. mn. -luové, -lové), méně vhodně Zul, -a (1. mn. -ové) m. příslušník kmene bantuských černochů v Natalu v jihovýchodní Africe; zulský příd.