†abalda, -y ž. (z it. zákl.) hlavní sklad tabáku; trafika vůbec