advent, -u m. (6. j. -u, -ě) (z lat.) círk. doba čtyř neděl před vánocemi; předvánoční doba: ejhle, a-u již na krátku, a blízko, blizoučko Štědrý den! (Erb.); přen. toť (jaro) a. přírody, den svátku (Vrchl.) doba očekávání, nadějí; adventní (*adventový) příd.: a. čas; písně a.; přísl. *adventně; podst. *adventnost, -i ž. (Ner.)