advokát, -a m. (advokátka, -y ž.) (z lat.) 1. osoba veřejně ustanovená, oprávněná poskytovat právní pomoc jednotlivcům i institucím, zvl. zastupováním před soudy a úřady; právní zástupce, obhájce: poradit se s a-em; copak ty, tys hotový a. výmluvný, výřečný, důvtipný, chytrý člověk 2. ob. vůbec kdo hájí: dělat někomu a-a; být někomu a-em; advokátní, advokátský příd.: a. poradna; a. koncipient; (dř.) a. písař; a-ní, a-ská praxe; přen. a-ské vytáčky vychytralé, chytrácké; přísl. advokátsky: mluvit a.; podst. advokátství, s. advokacie