akademie, -e ž. (z řec.) 1. hist. háj v Athénách; filos. škola stoupenců Platónových: stará, střední, nová a. 2. vrcholná vědecká instituce: Československá a. věd; Slovenská a. věd; Československá a. zemědělských věd 3. vysoké učiliště: A. výtvarných umění; A. múzických umění; Vojenská a.; Vojenská technická a.; zast. universita 4. (dř.) čtyřletá odborná škola: obchodní a. 5. v názvech různých vzdělávacích institucí: Dělnická a.; Socialistická a. 6. zábavný večer s veřejnou produkcí, slavnost s programem umělecké úrovně: pořádat a-i ve prospěch knihovny; hudební a.