akné neskl. ž. (z řec.) med. onemocnění mazových žláz kožních