aktivita [-ty-], -y ž. (z lat.) 1. horlivá činnost; činorodost (op. pasivita): a. pracujících, mládeže; vyvíjet a-u v práci; růst a-y 2. činné působení v něj. veřejném prostředí; činná služba: být v a-ě; odejít z a-y 3. fyz., chem. účinná koncentrace, účinné množství látky v objemové jednotce