aktovka I, -y ž. (2. mn. -vek) brašna na spisy, akta, knihy ap.: nosit listiny v a-ce; dát si knihy a sešity do a-y; zdrob. aktovečka, aktovčička, -y ž.