aktovka II, -y ž. (2. mn. -vek) divadelní hra o jednom aktu, jednání: a-y pro ochotníky; zdrob. *aktovečka, *aktovčička, -y ž.