ala citosl. (z fr.) vyjadřuje pobídku; alou: a. marš do lavice!