alimentární příd. (z lat.) med. souvisící s příjmem potravy; pokrmový: a. nákazy kt. se šíří jídlem a vodou