almužna, -y ž. (2. mn. -žen) (z něm. driv. řec.) nepatrný dar, příspěvek, zprav. peněžitý, chuďasovi, žebrákovi; milodar: chodit po a-ě; dát staré babičce a-u; žít z chudých a-žen; přen. tvá pomoc je pro mne jenom a-ou nepatrným příspěvkem; expr. zdrob. almužnička, -y ž. almužní příd. k almužna: a. mošna; a. chudinský fond; a. systém; a. poukázky almuženky