amen neskl. s. (z hebr.) 1. náb. závěrečné slovo modliteb ("staň se"); přen. řekl své a. k té věci poslední slovo 2. [a- i á-] ob. expr. konec: už je a.; je s ním a. blíží se, je konec jeho života, jeho činnosti, styků s ním, je s ním zle ap.; s tím už je a. už je toho konec, nelze už s tím počítat ap.; dělat nad někým a. pokládat ho za ztraceného