amplituda [-tú-], -y ž. (z lat.) 1. fyz. největší výchylka od rovnovážné polohy při harmonickém pohybu; výkmit: a. zvukové vlny; meteor. rozdíl údajů na měřicích přístrojích při grafickém zaznamenávání: a. teploty, tlaku vzduchu 2. biol. značná přizpůsobivost růz. prostředím 3. kniž. rozsah, šířka: a. zájmů; amplitudový příd.: a. záznam zvuku; a-á modulace