analysa [-ýza], analýza, -y (*analyse, -e) ž. (z řec.) rozbor (op. syntéza): vědecká a. přírodního jevu; a. soudního případu; realistická a. soudobé společnosti; po a-e provést syntézu; tvoření pojmů a-ou; a. hospodářské činnosti podniku; chemická a.; a. moče; fyz. a. spektrální určování zářící látky podle jednoduchých barevných složek jejího záření; jaz. strukturní, syntaktická a.; mat. matematická a. obor matematiky, kt. se zabývá funkcemi a jejich vlastnostmi