aneurysma [-yz-], -tu n. neskl. s. (z řec.) med. výduť: a. aorty