báječný příd. 1. takový jako v báji, jako z bájí; mytický, bájeslovný, čarovný, mytologický: b. svět; b-é bytosti 2. expr. překrásný, nádherný, kouzelný, skvělý, pohádkový, neobyčejný: b-á vyhlídka; b. květ růže; mít b. nápad 3. hovor. expr. veliký, náramný, ohromný, bájný: b. úspěch; b-á pochoutka; přísl. k 2, 3, zast. k 1 báječně expr.: být b. bohat; věhlas toho muže b. vzrostl nesmírně, neslýchaně; b. levný; b. krásný; iron. b. roztomilý velice, náramně; umět b. bruslit výborně; – zast. letopisec vypráví b. o bitvách vybájeně; podst. báječnost v. t.