báti se ned. (1. j. bojím se, 3. mn. bojí se, min. bál se) strachovat se 1. mít strach, bázeň, být bázlivý, nestatečný: byla sama doma a bála se; on se nebojí; jaképak bání!; kdo se bojí, nesmí do lesa (přísloví) 2. (s inf.) mít strach něco dělat, nemít dost odvahy něco učinit: bojí se jít za tmy lesem; bál jsem se ti to říci 3. (koho, čeho; že se něco žádoucího neděje n. nežádoucího děje) mít, projevovat strach před někým n. něčím, mít obavy z něj. nepříznivého zásahu, z existence n. neexistence něj. faktů, které jsou příčinou tohoto pocitu; (že..., aby ne...; že ne...) projevovat, mít pocit obavy, nepříjemné nejistoty, mít nepříjemné domnění, že něco, co je příčinou tohoto pocitu, je n. není proti předpokladu, plánu mluvčího: b. se otce, představeného; nebát se nepřítele; bojím se samoty, budoucnosti, trestu; bála se, že zůstane opuštěna; báli se, aby nenastal výbuch; ob. bojí se toho jak čert kříže velice; – bojím se, že se urazil n. aby se byl neurazil; bála se, že nepřijde včas; bojím se, že je nemocen, že není doma; bojím se, že vám to nebude vyhovovat, že vám budu muset odporovat 4. (o koho, co) mít starost, že někdo, něco, jehož příznivý stav je v zájmu mluvčího, je nějak ohrožen, že hrozí jeho ztráta; (že..., aby ne...; že ne...) mít starost, že se stane (nestane) to, co není (je) v zájmu mluvčího: b. se o otce, o dítě, o výsledky své práce; bojím se, abych neupadl, že upadnu; bál se, aby pomoc nepřišla pozdě; nás. bávati se ○ předp. o- se