bažant, -a m. (z něm. driv. lat.) 1. lesní lovný pták příbuzný domácí slepici, u nás zdomácnělý; bažant kolchidský (zool.): jít na b-y; střílet b-y; vypasený jako b. tlustý 2. zool. rod Phasianus: b. kolchidský; rod Gennaeus: b. stříbrný 3. med. slang. urinál 4. voj. slang. nováček; zdrob. bažantek, -tka (6. mn. -tcích), bažantík, -a (6. mn. -cích), expr. bažantíček, -čka (mn. 1. -čkové, -čci, 6. -čcích) m.