balet, -u m. (6. j. -u, -ě) (z it.) 1. umělecký tanec: vír b-u; opera s klasickým b-em 2. umělecká taneční produkce; hudební skladba k tanečnímu provedení: předvést b.; – skládat b. 3. taneční soubor divadla: vystoupil celý b.; expr. zdrob. *baletek, -tku m.: hezký b.; baletní příd.: b. sbor divadla; b. číslo, tanec; b. pantomima; b. mistr, škola; přísl. baletně: b. upravit