baník, -a m. (6. mn. -cích) (banička, -y ž.) (sloven.) horník (Něm.); Baník, -u m. název někt. sport. a tělovýchovných jednot: B. Ostrava