bariéra, -y ž. (z fr.) 1. ohrada, zábradlí kolem arény, hřiště ap.: prkenná b.; přeskočit b-u; stát za b-ou 2. zprav. mn. bariéry místo pro diváky, oddělené ohradou od hřiště: zaplněné b-y; přen. diváci přihlížející utkání: povzbuzování b-ér 3. nakupení; překážka (přirozená n. umělá); zábrana, hráz: skalní b.; b. mraků; b. proti fašismu; celní b.; geol. ledová b. hrázové zakončení ledovce v polárních mořích; voj. přirozená překážka v terénu (řeka, pohoří ap.); zdrob. bariérka, -y ž.; bariérový příd.: b. sportovec