besídka, -y ž. (2. mn. -dek) 1. přátelský, družný hovor, schůzka, posedění s rozhovorem; beseda: účastník b-y; b. ve dvou; radostná b. 2. druh společenské zábavy s programem poučným i zábavným: učňovská b.; b. pro děti; pěvecká b.; odpolední b. druh rozhlasového pořadu 3. (dř.) druh spolků: jednatel hospodářské b-y 4. poněk. zast. zábavná část novin a časopisů, zábavná příloha: povídka pro b-u; redaktor b-y; přen. povídka, fejeton, causerie: přečíst b-u; B. název časopisu 5. zahradní domek; altán(ek), loubí: sedět v b-ce; stinná b. 6. nář. přístřešek chránící dveře před zavátím: chaloupka s b-ou (Jir.)