beseda, -y ž. 1. přátelský družný hovor, schůzka, sousedské posedění s rozhovorem; táčky: jít, scházet se na b-u; b. pod okny, na pastvě; být na b-ě; zvát na b-u, k b-ám; být b-ou někde (kniž.) na návštěvě; přijít k někomu na b-u pohovořit si s ním; držet b-u; liter. beletristický útvar v hovorovém stylu předvádějící vtipný rozhovor autora se čtenářem o rozmanitých námětech 2. (s kým) náhodná n. připravená a řízená schůzka několika lidí s rozhovorem účastníků o něj. otázce: pořádat b-y v pracovních přestávkách; b-y s nestraníky; přen. vpadnout doprostřed b-y na dvorku mezi účastníky rozprávky 3. druh společenské zábavy s programem poučným i zábavným; dýchánek, večírek, zábava: účastnit se b-y; uspořádat, dávat přátelskou b-u; Národní b. (dř.) reprezentační ples český 4. umělá společenská taneční svita na motivy lid. písní: česká, moravská b.; zadat se na b-u; tančit b-u 5. (dř.) spolek s naučným a zábavným posláním, jeho místnost, budova: Umělecká b.; Čtenářská b.; jít do České b-y; otevření b-y; osvětové b-y zařízení národních výborů pro kulturní a osvětovou činnost: Osvětová b. v Písku 6. název časopisů, knižnic, vydavatelských souborů ap.: číst "B-u"; Poetické b-y; B-y lidu †7. besídka, altán: vejít do b-y; hledět k zahradní b-ě; zdrob. besídka v. t.